Bliv medlem

Indmeldelse i foreningen sker via Danmarks Jægerforbunds indmeldes formular: Klik her

Udfyld lokalforeningsnummer 7823 - Vallensbæk Jagtforening i formularen

Er du medlem af anden jagtforening, men ønsker at overflytte dit medlemskab til Vallensbæk Jagtforening, skal du sende en mail herom til: medl@jaegerne.dk

Kontingentsatsen indeholder DJ's andel:

Medlemskab gældende for 2023 : Foreningens andel kr. Dj's andel kr. Ialt kr.
Ordinær:
170,-
797,-
967,-
Junior: (0 til 15 år)
 54,32
108,-
162,32
Ungdom: (16 til 25 år)
137,-
400,-
537,-
Senior: (født 1948 eller tidl.)
140,-
482,-
622,-
Husstand: * (pr. husstandsmedlem)
125,-
400,-
525,-
Ekstraordinær **
230,-
54,-
284,-

*Hustandskontingentet forudsætter et ordinært medlemskab på samme adresse.
**Ekstraordinært medlem bliver man, når man er ordinær medlem i en anden jagtforening

Hvis du har fået ny adresse, bedes du give besked herom til vores næstformand: Martin Nielsen til. 51 90 95 62

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/